Members

Christopher Burton

First name
Christopher

Last name
Burton

Focus / interest
Branding & Identity

Focus / interest
Graphic Design

Focus / interest
Editorial Design

Favourite fonts
Frekuent Mono (Tegami Type), Space Mono (Colophon Foundry), Fraktion Sans (Juri Zaech), Metrik (My Type), GT Alpina (Grilli Type) & Bolivia (David Einwaller).